หน้าเพจขอใช้ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบคำขอใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (หลังจากได้รับบริการข้อมูล)

***ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลด้วยนะคะ…ขอบคุณค่ะ***

(Visited 1 times, 1 visits today)