ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

09 มกราคม 2564 /

20:10 น. /

ดาวน์โหลด