ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่ง​ตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่ง​ตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

09 ตุลาคม 2563 /

20:28 น. /

ดาวน์โหลด