มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นั่งยืน และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นั่งยืน และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

09 ตุลาคม 2563 /

09:07 น. /

ดาวน์โหลด