ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ประเภทวิชาการ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

09 กันยายน 2564 /

09:29 น.