ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส

ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 0-5361-2196 โทรสาร 0-5361-2196

อีเมล hmaehongson@cdd.mail.go.th

(Visited 1 times, 1 visits today)