จ.แม่ฮ่องสอน คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (22-23 มิ.ย.) วันที่1โซนเหนือ

วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
ทั้งนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพิเชิด โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ คณะกรรมการคัดสรรฯ ,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดำเนินการ วันที่ 1 โซนเหนือ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งมะส้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยพิจารณาให้คะแนนกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบคัดสรรฯ ดังนี้
-ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด บ.ทุ่งมะส้าน
-ประเภทตำบลเข้มแข็ง ตำบลห้วยผา
-ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มตะเกียงบ้านถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย (ไม่ได้มานำเสนอ)
-ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย และหญิง
ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ในการคัดสรรวันนี้ ผู้นำหมู่บ้าน ได้พาคณะกรรมการเยี่ยมชมพื้นที่ โคก หนอง นา ของหมู่บ้านทุ่งมะส้าน ด้วย
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)