พช. แม่ฮ่องสอน ประชุมรับรองผลิตภัณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 นาย ปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมรับรองผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณาคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Rroduct Champion : OPC) ระดับจังหวัด ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยการดำเนินการคัดสรรในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้ารับการคัดสรร รวมทั้งสิ้นจำนวน  191 ผลิตภัณฑ์  โดยจำแนกออกเป็นประเภท ดังนี้
🔺ประเภทอาหาร จำนวน 56 ผลิตภัณฑ์
🔺ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 17  ผลิตภัณฑ์
🔺ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 95  ผลิตภัณฑ์
🔺ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 14  ผลิตภัณฑ์
🔺ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 9  ผลิตภัณฑ์
ที่ประชุมได้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ทั้ง191ผลิตภัณฑ์

ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ Popular Vote จ.แม่ฮ่องสอน
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ PopularVote สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ. 2565 แต่ละประเภท ให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบ ประเภทอาหาร
– หมวดน้ำพริก
ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกคั่วทราย  จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วน สูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย
– หมวดขนม
ผลิตภัณฑ์ ลูกอมกระชายขาว จาก หจก. ไบโอ พอยท์ มาร์เก็ตติ้ง
2. พิจารณาเห็นชอบ ประเภทเครื่องดื่ม
– หมวดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์ น้ำมัลเบอร์รี่พร้อมดื่ม  จากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
– หมวดเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ผลิตภัณฑ์ ไวน์มะขามป้อม จากวิสาหกิจชุมชน ไร่องุ่นหวานซึ้งไวน์
3. พิจารณาเห็นชอบ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
– หมวด ผ้าผืน
1.ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอขนแกะ จากกลุ่มทอผ้าขนแกะปางตอง
2.ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอขนแกะ จากกลุ่มผ้าทอขนแกะห้วยห้อม
– หมวด เสื้อผ้า
1.ผลิตภัณฑ์ ชุดเดรสผ้าชนเผ่าประยุกต์ จากกลุ่มผ้าปักชาวเขาสำเร็จรูป
2.ผลิตภัณฑ์ ชุดเดรสผ้าชนเผ่าประยุกต์ จากกลุ่มเฮือนไต
– หมวด เครื่องแต่งกาย
1.ผลิตภัณฑ์ สร้อยคอพ่นทรายฉลุลาย (ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย) จากกลุ่มเครื่องเงินปัญจพล
2.ผลิตภัณฑ์ สร้อยคอกระบุง กลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบ
4. พิจารณาเห็นชอบ ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก
– หมวดจักสาน
ผลิตภัณฑ์ กระเช้า จาก กลุ่มหัตถกรรมจักสานเลโค๊ะ
– หมวดผ้า
ผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ จากกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านป่าปุ๊
– หมวดอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ ที่เก็บพวงกุญแจ จากจันทร์สมผ้าฝ้าย
5. พิจารณาเห็นชอบ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
– หมวด เครื่องสำอางสมุนไพร
1.ผลิตภัณฑ์  ภูโคลน มิเนอรัล แฮร์ สปา แชมพู ฟอร์ แอนตี้ แฮร์ลอส จาก หจก.ภูโคลน คันทรี คลับ
2.ผลิตภัณฑ์ สบู่ภูโคลน จาก หจก.ภูโคลน คันทรี คลับ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)