พัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน นำสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ จัดแสดงผลงานด้านศิลปาชีพ ต้อนรับคณะกองทัพภาคที่ 1

วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งได้ชื่นชมการทำงานของคณะทำงานศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานด้านศิลปาชีพตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงานศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ จำนวน 6 ราย นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชาใบหม่อน น้ำมัลเบอร์รี่ ขนมงา ถั่วลายเสือ เสื้อกะเหรี่ยงแดง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ากะเหรี่ยง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพได้รับการสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

#ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
#ซื้อสินค้าOTOPทุก1ชิ้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว
#OTOPแม่ฮ่องสอน
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#เสน่ห์ผ้าเสน่ห์ชีวิต
#เสน่ห์แม่ฮ่องสอน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)