พช.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมประชาสัมพันธ์กระเช้า OTOP

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุมเรื่อง กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานราชการ ให้ส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยกระเช้าของขวัญ OTOP เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนท่านอุดหนุนกระเช้าของขวัญ OTOP เพื่อ “มอบสิ่งที่ดี ให้กับคนที่คุณรัก” และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน “ซื้อ OTOP ทุก 1 ชิ้น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว”
ท่านใดที่สนใจ สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook OTOP แม่ฮ่องสอน หรือโทร 094-551-7940, 086-3479457

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs
#กระเช้าของขวัญ
#OTOPMAEHONGSON

(Visited 1 times, 1 visits today)