พช.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี64

วันจันทร์ ที่13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องWar Room ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี2564 โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย 16 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชลบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต พัทลุง อ่างทอง แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม นครปฐม ลพบุรี ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรปราการ และอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบ Video Conference

ในการนี้ นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และรับฟังแนวทางในการดำเนินงาน จากกรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศสพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)