พช.แม่ฮ่องสอน ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอมหมายให้ น.ส.จันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมเต้นประกอบเพลงโครงการ “ ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ” วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ลดการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ได้รับการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสมัคร สมานสามัคคีและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกำหนดโครงการทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยในสัปดาห์นี้ดำเนินการในเวลา 15.00 -15.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว : กง.สารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)