พช.แม่ฮ่องสอนติดตามสนับสนนุนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรม 64

28 เมษายน 2564 นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนการจังหวัด แม่ฮ่องสอน มอมหมายให้ น.ส.จันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน และทีมติดตามสนับสนนุน การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า โดยมี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาชุมชนต้นแบบ(นพต) รายงานผลการดำเนินงาน ตาม ประเด็นการติดตาม จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน การดำเนิน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีเจ้าของแปลง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนพต. ให้ข้อมูลในการดำเนินงาน และการจัดทำสื่อถ่ายทำคลิป วิดิทัศน์ ของครัวเรือนต้นแบบ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)