ขับเคลื่อนโครงการใสสะอาด ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

28 เมษายน 2564 นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอมหมายให้ น.ส.จันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการใส สะอาด อำเภอปางมะผ้า และโครงการ“ ขยับกาย สบายชีวีดูดีสมวัยใส่ใจสุขภาพ”วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงลดการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม(OfficeSyndrome)ได้รับการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคี และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มี เป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกำหนด โครงการทุกวันพุธของ สัปดาห์ ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)