แม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

.      วันที่ 12 มกราคม 2564 นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน จำนวน 30 คนและเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย

บรรยากาศการจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีมาตรการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ภาพ/ข่าว : ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย

(Visited 1 times, 1 visits today)