***การติดตามการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” จังหวัดแม่ฮ่องสอน***

 

.     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน ลงพื้นที่ติดตามการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปรากฎว่า ผลการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี บรรยากาศการรับสมัครคึกคัก มีผู้มาสมัครอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้มาสมัคร รวม ๑๘ คน

.     สำหรับในพื้นที่อำเภออื่นๆ เช่น อำเภอสบเมย แม่ลาน้อย และอำเภอปางมะผ้า มีผู้ติดต่อเข้าสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง

# รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)