แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อน OTOP

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.30 น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้
นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

by : กลุ่มงานสรสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)