สตรีบ้านอาโจ้ ทำหน้ากากใช้เอง แจกผู้สูงอายุ

วันที่ 25 มีนาคม 2563

กลุ่มอาชีพสตรีพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาบ้านอาโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง และแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย สพอ.ปางมะผ้ารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)