พช. มอบตู้เย็น “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด”

14 ม.ค. 63 เวลา 12.00 น.
นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบตู้เย็น “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)