พุทธศานิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขบวนอัญเชิญต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา

วันที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น. ณ ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศานิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขบวนอัญเชิญต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โอกาสนี้นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมขบวนอัญเชิญต้นศรีมหาโพธิ์ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)