“OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน”

วันที่ 2 ของการจัดงาน ( 14 ก.ย.2562) “OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน” ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1) บ้านขุนยวม หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม  2) บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ
3) บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า และ 4) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย

โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
1.นิทรรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ
2. การถ่ายทอดกิจกรรมจากโปรแกรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้กับเยาวชน และนักท่องเที่ยว ลงมือปฏิบัติร่วมกับแชมป์เปี้ยน อาทิ ผ้าเขียนเทียน จักสาน ตุ้มหูสีสัน กำไลลาหู่ ฯลฯ
3. การนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้าน
4. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไอซ์ ศรัณยู

15 กันยายน 2562 งานวันสุดท้ายวันนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์ที่หลากหลายของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 4 หมู่บ้าน ร่วมชมและสัมผัสกับวิถีชีวิต กิจกรรมการแสดง และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ชวนชิมอาหารพื้นถิ่น ร่วมลงมือทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกับปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เอิ้นขวัญ-วรัญญา ในงาน “OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน” ณ ลานหน้าที่ทำการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)