เปิดตัว”OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน” 4 หมู่บ้าน กวาดรายได้เข้าชุมชนนับล้านบาท

ปิดฉากงานเปิดตัว “OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน” ๓ วัน ผู้เข้าร่วมนับหมื่นคน กวาดรายได้นับล้านบาท

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึง ผลการจัดงานงาน”OTOP D-HOPE สุดฟิน เยือนถิ่นแม่ฮ่องสอน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองสนใจ นั้น  ตลอดเวลาการจัดงานทั้ง ๓ วัน ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า ๑ หมื่นคน มียอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนนับล้านบาท ซึ่งได้รับคำชื่นชม ความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑) บ้านขุนยวม หมู่ที่ ๑ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม ๒) บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ ๓) บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ ๙ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า และ ๔) บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต กิจกรรมการแสดง และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้ลิ้มลองความอร่อยของอาหารพื้นถิ่น สามารถลงมือทำกิจกรรมชุมชนที่ตนเองสนใจ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)