อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรลือ  พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายธนกร ขันซ้าย ปลัดอำเภอปาย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายบรรลือ  พลับพลึง  พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วย นางสาวเมทินี  น้อยเรือน  พัฒนากรประจำตำบลเวียงเหนือ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กศน.ต.เวียงเหนือ และสำนักงานเกษตรอำเภอปาย  ณ  บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมพิธีทำบุญ "ปอย" ณ วัดตาลเจ็ดต้น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย เข้าร่วมพิธีทำบุญ"ปอย"(งานฉลองสมโภชน์รื่นเริงเป็นการฉลองถาวรวัตถุของวัดหรือฉลองสิ่งก่อสร้างของวัดที่ประชาชนช่วยกันสร้าง) โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดตาลเจ็ดต้น  หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองประชุมและติดตามกลุ่มที่ได้รับงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายบรรลือ พลับพลึง เลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปาย ณ ห้องประชุมอำเภอปาย และติดตามกลุ่มที่ได้รับงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2561 พร้อมคณะอนุกรรมการ
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติก่าร เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน โดยมี นายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมเม้าท์เท่นอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ 3 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา"

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ตามรอยเท้าพ่อ รุ่นที่ 3 เรียนรู้ศาสตร์พระราชา" ภายใต้หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมชี้ข้อราชการในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมชี้แจงข้อราชการงานพัฒนาชุมชนในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม  โดยมี นางมนสุชา แสนสลี ปลัดอำเภอ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปาย ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมี นายทศิระ  บุญมาวรีสกุล ปลัดอำเภอ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวที 3) บ้านห้วยปู ต.เวียงใต้

วันที่ 30 เมษายน 2561 นางสาวชมนพร ดีสิงห์ พัฒนากรประจำตำบลเวียงใต้ เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวที 3) โดยมี นายธนกฤต  ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย พร้อมด้วย นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ บ้านห้วยปู หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Page 1 of 41234