ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 – 6 เม.ย.2561 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ตามโครงการ “ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(น้ำพุร้อน)ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน”