สพจ.ตรวจติดตามอำเภอปางมะผ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยว่าที่พันตรีรณยุทธ์ มโนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า และประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีนายยศวีร์ คงสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอปางมะผ้า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบแนวทางในการสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเน้นย้ำให้กลุ่มอาชีพในอำเภอปางมะผ้าผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ สพอ.ปางมะผ้ารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)