พช.แม่สะเรียง ทำหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่าย

วันที่ 26 มีนาคม 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำและสำรวจการดำเนินการทำหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่าย ของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และหน่วยงานองค์กรที่ได้ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันวิกฤตโรคโควิด19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนี้ ยอดผลิต 1,000 ชิ้น จำหน่าย 720 ชิ้น เป็นเงิน 13,200 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)