ผวจ. แม่ฮ่องสอน ยกผลิตภัณฑ์ OTOP เปิดตลาดดอยแม่อูคอ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ในงาน“เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ” ณ ลานจำหน่ายสินค้าทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเครือข่าย OTOP จัดกิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ ( OTOP Mobile ) โดยนำผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจากทั้ง 7 อำเภอ ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้กำหนดนโยบายจังหวัดแม่ฮ่องสอน “สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข”📍

(Visited 1 times, 1 visits today)