พช.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 พ.ย. 2562 ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำกลุ่มสตรีจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดมาฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน “สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข”

(Visited 1 times, 1 visits today)