@ เมืองสามหมอก : ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP โปรโมทการท่องเที่ยวชุมชน “@ สถานีพัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน” ในงานฤดูหนาวประจำปี 2562 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในงาน “มหกรรมสินค้าของดี OTOP แม่ฮ่องสอน “@ สถานีพัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน” โดยมีการนำเสนอไฮไลต์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานฤดูหนาว ประจำปี 2562 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจ เข้าชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP และพบปะหน่วยงานภาคีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนงาน OTOP และการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป
งานฤดูหนาวประจำปี 2562 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณถนนขุนลุมประพาส ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)