@ เมืองสามหมอก : รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ พร้อมด้วย ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน ลงพื้นที่หมู่บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านนาปลาจาด เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561 และเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้นำหมู่บ้านให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน บ้านนาปลาจาดมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ โดยจัดตั้งโรงสีพลังงานน้ำ มีผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ได้แก่ กระเทียมน้ำแร่ดองน้ำผึ้ง และข้าวกล้องหอมนิล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระเทียมน้ำแร่ เป็นแหล่งรายได้สำคัญของคนในหมู่บ้าน
ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมติดตาม และอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)