@ เมืองสามหมอก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.
นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในภาคบ่าย นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานกรมการพัฒนาชุมชน ,พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง พัฒนาการจังหวัด กับ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)