นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

@บ้านจ่าโบ่
วิวหลักล้าน ที่พักหลักร้อย ก๋วยเตี๋ยวหลักสิบ……
นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ มีกำหนดตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ได้ลงพื้นที่บ้านจ่าโบ่ หมู่ที่๔ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า โดยมี นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปางมะผ้า เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอุทัย บันดาลทอง ประธานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯบ้านจ่าโบ่ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมกิจกรรมของชุมชน ดังนี้
๑.กิจกรรมการเต้น”จะคึ” วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ล่าหู่
๒.เยี่ยมชมจุดชมวิวหลักล้าน และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPนวัตวิถี บ้านจ่าโบ่
๓.เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมHome stay
๔.เช็คอินจุดชมวิวภูผาหมอกและร่วมถ่ายภาพกับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีบ้านจ่าโบ่
บ้านจ่าโบ่ เป็นหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะล ๙๑๕ เมตร บริเวณโดยรอบหมู่บ้านมีภูเขาหินปูน สลับซับซ้อน รูปทรงแปลกตา มีอากาศบริสุทธิ์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง ช่วงเช้าในฤดูฝนและฤดูหนาวบ้านจ่าโบ่จะถูกปกคลุมด้วยหมอกสีขาว นักท่องเที่ยวจำนวนมากจะมาชมทะลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น จนมีคำกล่าวว่า…วิวหลักล้าน..ที่พักหลักร้อย(Home stay) พร้อมฝึกภาษาลาหู่เพื่อไว้ทักทายกันว่า A-BO-DA-YA “อโบดายา” ความหมายว่า “สวัสดี…หรือ…ขอบคุณ…


(Visited 1 times, 1 visits today)