สพจ.แม่ฮ่องสอน สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน(สวท.แม่ฮ่องสอน)
โดยมี นายบรรเทา คงมา ผู้อำนวยการสถานี และนางเวียงสอน ดอนแก้ว (ดีเจ.เวียงสอน) เป็นผู้รับมอบ สวท.แม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี

(Visited 1 times, 1 visits today)