สพจ.แม่ฮ่องสอน ประสานการจัดงาน OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน ณ จังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา ประเทศเมียนมา

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปประสานงานกับส่วนราชการรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๒
โดยมีคณะผู้บริหารของรัฐคะยา ได้ให้การต้อนรับ และประชุมสร้างความเข้าใจการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การค้าขาย การรักษาความปลอดภัย พร้อมนำดูสถานที่จัดงาน สถานที่พักเพื่อรองรับคณะผู้บริหารจังหวัดฯ ผู้ประกอบการ รวม ๑๐๐ คน
การดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

(Visited 1 times, 1 visits today)