นายกพบปะประชาชน จ.แม่ฮ่องสอน

15 ม.ค.61 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดูความพร้อมจุดตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนดูแลรับผิดชอบ อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิตบ้านผาบ่อง ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ บ้านผาบ่อง การสนับสนุนกลุ่มอาชีพผ้าทอต่ากีญะ ของศูนย์ศิลปาชีพ ฯ ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)พร้อมให้กำลังใจข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงาน ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข

16 ม.ค.61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรมฯ ส่วนกลาง ลงพื้นที่ติวเข้มการนำเสนอข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ การตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

17 ม.ค.61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมคณะและให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในการตรวจราชการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ขับเคลื่อนและมีมาตราการแก้จน บูรณาการและสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง แบบไทยนิยม เพื่อการทำให้ทุกอย่างมั่งคงแข็งแรง พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้องสร้างStory จะก่อให้เกิดรายได้ และในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดซอกจ่า) บ้านผาบ่อง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

เครดิต : สถานีข่าว พช.CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)