สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๖ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างสู่ปีที่ ๕๘ อย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอปาย

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวชมนพร ดีสิงห์ และนางสาวเมทินี  น้อยเรือน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปาย ได้รับมอบหมายจาก นางสาวทัศนีย์  นนทมาตย์  พัฒนาการอำเภอปาย ให้การต้อนรับ ท่านชูสม  รัตนนิตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และคณะ ในโอกาสที่แวะเยี่ยมชมสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย ณ บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย และคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าปายได้มอบผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของที่ระลึกด้วย  สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพลำเลียงเสบียงและอาวุธจากเชียงใหม่ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า ในอดีตสะพานนี้เป็นสะพานไม้ ปัจจุบันได้สร้างสะพานปูนอยู่เคียงข้างกัน แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาอย่างยาวนานสะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวเล่นไปบนสะพานเหล็กเพื่อชมวิวทิวทัศน์และถ่ายภาพระหว่างการท่องเที่ยว และหยุดพักผ่อนจากการเดินทาง

22 November 2018 / 11:15 น.

อำเภอปาย

โครงการอำเภอปาย..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหัวแม่เมือง หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

@อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวทัศนีย์  นนทมาตย์ พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยนางสาวเมทินี  น้อยเรือน พัฒนากรประจำตำบลเวียงเหนือ เข้าร่วมโครงการอำเภอปาย..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหัวแม่เมือง หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปายได้สาธิตการทำน้ำยาซักผ้าให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร

22 November 2018 / 11:13 น.

อำเภอขุนยวม

คลังความรู้