ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 5 หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านแพมบก, บ้านม่วงสร้อย, บ้านท่าปาย, บ้านน้ำฮู และบ้านแม่เย็น โดยมีพิธีเปิดโครงการฯ ณ บ้านม่วงสร้อย มี นายธนกร ขันซ้าย เป็นประธานในพืธีเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม

02 July 2018 / 20:14 น.

อำเภอปาย
อำเภอปาย

คลังความรู้