ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อซักซ้อมแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมบ้านน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอปาย จำนวน 62 กองทุน กองทุนชุมชนทหารค่ายโสณบัณฑิต อำเภอปาย จำนวน 1 กองทุน และกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอปางมะผ้า จำนวน 38 กองทุน รวมทั้งสิ้น 101 กองทุน

13 September 2018 / 14:25 น.

อำเภอปาย
อำเภอปาย

คลังความรู้