สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕๖ ปี กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างสู่ปีที่ ๕๘ อย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอขุนยวม
อำเภอขุนยวม
อำเภอขุนยวม

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะอนุกรรมการ นตผ.อำเภอขุนยวม สนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีรพงศ์ รัตนศรี ปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม และคณะอนุกรรมการ นตผ. อำเภอขุนยวม ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชมท่องเที่ยว otop นวัตวิถี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์สินค้า otop และหมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านต่อแพ หมู่ที่ 1 และบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา โดยมีนายชัยเดช สุทินกรณ์ ผู้ใหญ่บ้านต่อแพ และนายอุดม หมั่นศึกษา ผู้ใหญ่บ้านห้วยต้นนุ่น ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

16 October 2018 / 16:26 น.

คลังความรู้